Wednesday, January 9, 2013

Viimane nädal...

Märkamatult on kätte jõudnud meie Shiandas viibimise viimane nädal. Lahkume siit juba laupäeval.

Karin tegeleb õmblusgrupi juhtimisega ning enne laupäeva on kõigil programmis olevatel põhikoolilastele valmis saadud WEFOCO õmblusgrupi naiste poolt õmmeldud koolivormid. Õmblusgrupi naised on tõeliselt sümpaatsed. Igal hommikul on nad kell 9 hommikul kohal ning töötavad asjalikult kella viieni. Naistel on tekkinud ka grupiliider Sherry, kelle õmblusoskused on heal tasemel ning ta hakkab kahe nädala pärast juhtima koolist väljakukkunud tüdrukute õmbluskoolitust.

Riina on tegelenud erinevate tegevustega alates lastelt mõõtude võtmisega ning uute koostöölepingute ettevalmistamisega, lõpetades nööpaukude õmblemisega (see viimane ei läinud just väga edukalt).

Riina võtmas mõõte põhikoolilapse koolivormi jaoks.

Mõned programmis olevad Bumini koolilapsed

Sponsorite kirjadele vastamas

Mõõte võtmas

Sponsoritele kirju kirjutamas

Programmilapsed pärast kirjade kättesaamist

2 programmilapse ema

Riina selgitamas uut koostöölepingut Bumini grupijuhile, Christinele.

Riina kinnitamas programmilapse nime tema emaga

Riina väikese Absackiga

Sõpruskoolide projektis Khabakaya kooli vastutusisik
Sofia  Fotoluxi poolt annetatud fotokaga.
Vasakul Rise and Shine puuetega laste kooli esindaja
sõpruskoolide projektis, Gladys ja paremal Sofia.

Riina koos õmblustööde eest vastutava Sherryga
koostamas koolist väljakukkunud tüdrukute koolituse eelarvet.
Vasakul programmidirektor Esther, keskel juhatuse esimees
Juma ning paremal Riina, vaatamas läbi koostöölepingut.
Vasakul Shitoto grupijuht Samuel. Riina
selgitamas talle uut koostöölepingut.

No comments :

Post a Comment