Wednesday, October 30, 2013

Tartu Poska Gümnaasiumi annetused jõudsid Rise and Shine kooli

Oktoobri alguses korraldasid Tartu Poska Gümnaasiumi õpilased maailmahariduse ja keskkonna teemaliste nädala, mille raames toimus nii filmiõhtu, tutvustav loeng Keeniast kui ka kindla sihtotstarbeline annetuste kogumine Rise and Shine puuetega laste ja tavalaste segainternaatkooli jaoks. Koguti joonistus- ja tööõpetusvahendeid, raamatuid, koolitarbeid ja mänguasju, mida internaatkoolis käivad lapsed saaksid pärast tunde oma vabal ajal kasutada.

Annetused viisime kohale me Alariga, õnneks mahtus kõik ühte suurde kohvrisse, mis kaalus 25,5 kg. Andsime annetused üle ning need paigutati klassiruumi lukku käivasse kasti, mille võtme said kaks klassivanemat ja üks õpetaja. Lastel oli asjadest väga palju rõõmu - näiteks kui õpetaja tõstis üles käärid, siis terve klass ohhetas, sama kordus värvilise kustukummi puhul. Kui lapsed mänguasju nägid, siis tõusid nad iga autot või nukku nähed üllatusest püsti ja plaksutasid.

Suur tänu Tartu Poska Gümnaasiumile ning loodame, et Rise and Shine kooli lastel on nüüd pärast tunde lõbusam ja põnevam.

Teadete tahvel Poska Gümnaasiumis
Janika rääkimas Rise and Shine koolist
Kuulajad
Annetuskast Poska Gümnaasiumis
Klaara ja Kaisa-Liis Poska Gümnaasiumis kogutud annetustega Eestis
Õpetaja Rise and Shine's selgitamas, et neile on tulnud pakk Eestist
Õpetaja loeb ette Eesti kooliõpilaste poolt kirjutatud kirjad
Õpetaja küsis lastelt, et kes mäletab eelmist pakki, mis tuli lastele Tartu Hiie koolist

Lastele saadetud asju lauale tõstmasTallinna Inglise Kolledži õpilane Patrick asjade üleandmist jälgimasRael rõõmustamas mänguasjade üle
No comments :

Post a Comment